โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory สุขสวัสดิ์โรงงานพร้อมสำนักงานโรงงานสำเร็จรูป A-F
Interior-Design-Responsive-Website-Templates-StyleInn 

โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory มินิแฟคตอรี่

347/4 หมู่ 9 ต.ในคลองปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

แผนที่โครงการโรงงานสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory

[ดาวโหลดแผนที่โครงการ]
 

Home Factory Mini Factory โรงงานสำเร็จรูป โรงงานขนาดเล็ก

โครงการโรงงานสำเร็จรูป โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory

โครงการโรงงานสำเร็จรูป ตั้งอยู่ที่ 347/4 หมู่ 9 ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่สีม่วงทำเลทองของการประกอบการธุรกิจโรงงาน ซึ่งมีความคล่องตัวในการเดินทางคมนาคมขนส่ง เข้าสู่ถนนหลัก การก่อสร้างโรงงาน คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ความแข็งแรงทนทาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการเป็นเจ้าของโรงงานสำเร็จรูปพร้อมที่ดินในรูปแบบ โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory มินิแฟคตอรี่ โดยสามารถเป็นทั้งโรงงาน สำนักงานและที่พักอาศัยแบบครบวงจร เหมาะกับ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต
โรงงานสำเร็จรูป Mini Factory พร้อมอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย